top of page

"Kiedy ro­bisz film przestaje on być tylko filmem, a sta­je się częścią two­jego życia"

- Alan Rickman - 

bottom of page